Cenník   Prihlásenie   Registrácia

Farebná schéma portálu: Ružová Modrá Červená Oranžová Zelená Hnedá

Rizikové krajiny vo východnej Európe sú pre podnikateľov lákavé. Je v nich nižší tlak na cenu a marže

Bratislava, 11. 4. 2024

Obchodovanie s rizikovými krajinami môže byť spojené s vyššou mierou neistoty, ale zároveň ponúka bohaté príležitosti, najmä vďaka nižšej konkurencii v porovnaní so Západom. Do tejto skupiny sa radia napríklad Srbsko, Turecko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina alebo Ukrajina. Po novom však môžu slovenské firmy využiť možnosť prefinancovania a poistenia pohľadávok, vďaka ktorému sa riziko v obchodovaní s týmito krajinami významne znižuje.

Nestabilita menového kurzu, vysoký podiel takzvanej šedej ekonomiky, nedostatočná transparentnosť a nespoľahlivosť miestnych partnerov. To sú hlavné znaky takzvaných rizikových krajín. Teda štátov, v prípade ktorých musia podnikatelia počítať pri nadväzovaní obchodných vzťahov s určitou neistotou a možnými problémami. Z hľadiska platobnej morálky a obchodných aktivít sú považované za rizikové napríklad Srbsko, Turecko, Čierna Hora alebo Bosna a Hercegovina. 

„Podnikatelia v týchto krajinách môžu naraziť aj na administratívne a politické prekážky, korupciu, slabú právnu ochranu a nedostatočnú ochranu duševného vlastníctva,“ upozorňuje Jan Rakar, senior manažér špeciálnych rizík poisťovne Atradius. A dodáva, že medzi rizikové krajiny patrí z dôvodu súčasnej politickej situácie, samozrejme, aj Ukrajina.

Nižšia konkurencia poskytuje príležitosť

I napriek tomu sú tieto trhy pre podnikateľov lákavé. A to najmä vďaka väčším príležitostiam, než ktoré ponúkajú západné štáty. „Vo východoeurópskych krajinách oproti tým západným zatiaľ necítiť tlak na cenu a marže. Je to dané hlavne nižšou konkurenciou na trhu,“ vysvetľuje Dušan Pukač, riaditeľ Odboru poistenia obchodovateľného rizika Eximbanky.

A odporúča nevyhýbať sa ani ukrajinskému trhu. Zatiaľ čo štátny sektor ekonomiky je vo veľmi zlom stave, ten súkromný, napríklad výroba potravín, drogérie alebo liekov, stále funguje. „Preto je dobré tento trh nevynechávať. Ak sa chcú spoločnosti etablovať v tejto krajine, práve teraz je správny čas. Hoci platí, že každý prienik na nové trhy so sebou prináša aj určité riziká,“ dodáva.

Bezpečnejšie obchody v rizikových krajinách? Po novom môže pomôcť factoring

Riziko obchodovania s novými krajinami, ktoré nepatria medzi tie bezpečné, však podnikatelia môžu po novom výrazne znížiť. A to vďaka takzvanému factoringu, ktorý im ponúka istotu, že za zákazku dostanú zaplatené. Táto finančná služba sa bežne využíva na bezpečných trhoch, po novom je však slovenským podnikateľom dostupná aj pre takzvané rizikové štáty. A to vďaka spolupráci Bibby Factoring Slovakia s Eximbankou.

Eximbanka poskytuje klientovi ochranu pred nezaplatením pohľadávky. Nemusí ísť len o faktúru za dodávku tovaru, služby či technológie. Poistenie je možné využiť aj pre zálohovú platbu pri nákupe tovaru. „Bibby Factoring Slovakia potom klientovi poskytuje prevádzkový kapitál, ktorý mu zaistí zdroje na dodávku s odloženou splatnosťou alebo na zálohovú platbu pri nákupe. Zjednodušene povedané, Eximbanka klientovi kryje riziko nezaplatenia spojené s daným obchodom a Bibby Factoring Slovakia mu poskytuje peniaze na jeho realizáciu,“ vysvetľuje spôsob spolupráce Ján Korček, Managing Director Czechia & Slovakia v spoločnosti Bibby Factoring Slovakia.

Factoring teda rieši napríklad situácie, keď obchodníci vyžadujú za dodanie tovaru platbu dopredu. A pri exporte zase poskytuje konkurenčnú výhodu, pretože umožňuje ponúknuť zahraničným firmám možnosť odloženej splatnosti. A to pokojne o 60 aj viac dní.

Okrem toho môže factoring pomôcť aj v prípadoch, keď firmám hrozia finančné ťažkosti z dôvodu podvodov. Tie často nemusia odhaliť ani skúsení podnikatelia. Typickým scenárom napríklad býva, že sa podvodníci vydávajú za zástupcov veľkých a známych firiem a zneužijú ich dobré meno. Podarí sa im tak vylákať zálohové platby alebo tovar a následne zmiznú.

Východné trhy lákajú na obchodovanie v ľahkom priemysle aj oblasti automotive

Vďaka istote v podobe factoringu môžu byť teda aj trhy v rizikových krajinách pre mnohých podnikateľov prístupnejšie. Obchodné príležitosti pritom ponúka veľa rôznych odvetví. V súčasnosti slovenskí podnikatelia so zmienenými štátmi obchodujú v oblastiach ľahkého priemyslu a poľnohospodárstva. S Tureckom a Čiernou Horou funguje predaj automobilov a komponentov pre automotive, produktov medicínskej povahy a dodávky spojené s energetikou. „Menej známym faktom napríklad silný export digitálnych obrazoviek či pneumatík do Turecka,“ podotýka Rakar z poisťovne Atradius.

Pre slovenský trh sú východné krajiny veľmi lákavé, pretože práve segment strojov a prepravných zariadení, kam patrí aj vývoz automobilov, patrí v zahraničnom obchode k tým najsilnejším. „Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede si udržala rast počas všetkých lanských 12 mesiacov. A za celý rok tak bola medziročne vyššia o 15,1 %. Bol to najvyšší medziročný rast za posledných desať rokov. Absolútna väčšina, až 77 % vyvážaného tovaru smerovala do členských štátov EÚ. Zvyšok tvoril vývoz do krajín mimo EÚ, ktorý medziročne vzrástol o takmer 20 %,“ uvádza v poslednej správe o zahraničnom obchode Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pre slovenský trh sú východné krajiny veľmi lákavé, pretože práve segment strojov a prepravných zariadení, kam patrí aj vývoz automobilov, patrí v zahraničnom obchode k tým najsilnejším. „Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede si udržala rast počas všetkých lanských 12 mesiacov. A za celý rok tak bola medziročne vyššia o 15,1 %. Bol to najvyšší medziročný rast za posledných desať rokov. Absolútna väčšina, až 77 % vyvážaného tovaru smerovala do členských štátov EÚ. Zvyšok tvoril vývoz do krajín mimo EÚ, ktorý medziročne vzrástol o takmer 20 %,“ uvádza v poslednej správe o zahraničnom obchode Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Kontakt

Petra Hanzlová

PR & Media Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil: +420 777 809 844

e-mail: hanzlova@lesensky.cz

Štursova 583/49, 616 00 Brno 

 www.lesensky.cz

Logo partnera