Cenník   Prihlásenie   Registrácia

Farebná schéma portálu: Ružová Modrá Červená Oranžová Zelená Hnedá   Language/jazyk: English Slovensky

Colné služby

1

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Postavenie, organizácia, právomoci a pôsobnosť štátnych orgánov v colníctve, správu cla a daní a rozpočet ako aj povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníkov sú určené zákonom č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančnú správu Slovenskej republiky tvoria Finančné riaditeľstvo, daňové úrady,...

MDT-Zolltrans, s.r.o.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na poskytovanie kompletných colno-deklaračných služieb. Pre Import/export z/do tretích krajín poskytuje naša spoločnosť tieto služby: IMPORT: - vystavenie jednotného colného dokladu JCD, JCDd - vystavenie deklarácie údajov o colnej hodnote pri DCH, DCHd - ručenie za colný dlh po dobu 10 dní    EXPORT: -vystavenie jednotného colného dokladu JCD,JCDd /elektr.forma -vystavenie TIR...

AGA - colné služby s.r.o.

Zastúpenie deklaranta v colnom konaní.

KD TRANSPORT, mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o.

Zajišťuje veškeré typy vnitrostátních přeprav a mezinárodních přeprav jako je například přeprava zboží z Číny, Indie, USA či jiných zemí veškerými druhy dopravy (silniční, železniční, námořní, říční a letecká). Vždy zvolíme nejvhodnější variantu řešení přepravního problému podle zadaných vstupních parametrů, přičemž výsledkem může být i kontejnerová, multimodální či jiná speciální...

Rail Cargo Logistics - Czech Republic, s.r.o.

- Železniční přeprava
- Silniční přeprava
- Námořní a říční přeprava
- Letecká přeprava
- Skladová logistika

TRANSEXPRESS Intl. spol. s r.o.

Naším oborem je mezinárodní a vnitrostátní doprava, přeprava zboží v tuzemsku i zahraničí, kompletní logistika, logistické služby, spedice, zasilatelství, exportní a importní proclení, zajištění a ručení za celní dluh, poradenství, skladování a celní sklad.

Iveco AUTO-IMPEX, spol. s r.o.