Cenník   Prihlásenie   Registrácia

Farebná schéma portálu: Ružová Modrá Červená Oranžová Zelená Hnedá

Nehodovost kamionů dlouhodobě klesá

Nehodovost kamionů dlouhodobě klesá. Experti potvrzují, že se bezpečnost v přepravních společnostech stává standardem. Praha, 26. dubna 2023  


Z policejních statistik vyplývá, že klesající trend dopravní nehodovosti kamionů pokračuje. Dopravní experti se shodují, že přepravní a logistické společnosti se stále více zaměřují na zvyšování bezpečnosti svého provozu. Pravidelně investují do vzdělávání řidičů, technických kontrol i obnovy vozového parku. Novými trendy se stávají systémy elektronické kontroly zaměřené na záznamy o provozu nákladních vozidel.

Silniční nákladní doprava je páteří ekonomiky a stále se jedná o nejefektivnější způsob přepravy zboží. V souvislosti s ní se však čím dál více objevují diskuse ohledně množství a bezpečnosti nákladní dopravy. Ve společnosti převažuje názor, že kamionů je na silnicích příliš mnoho. Problém tkví v tom, že kapacita a stav české silniční sítě odpovídá objemu dopravy zhruba z poloviny 90. let. I přes všechna tato úskalí se nehodovost nákladních vozidel snižuje.

Klesající trend dopravní nehodovosti kamionů potvrzují i statistiky vydávané policií. „V loňském roce jsme oproti roku 2021 zaznamenali pokles dopravních nehod o téměř19 procent. Stejný trend evidujeme i v počtu usmrcených osob, který se snížil o více jak 6 procent,“ vysvětluje pokles nehodovosti tisková mluvčí Policejního prezidia Hana Rubášová. Policisté snížení dopravní nehodovosti vysvětlují omezením dopravy v době pandemických opatření i zvýšeným dohledem a kontrolami. „Významný vliv má i enormní nárůst dopravy na většině českých komunikací, který ve svém důsledku usměrňuje a zpomaluje dopravní proud,“ doplňuje policejní mluvčí. Podle dopravních expertů je tento pokles ovlivněn také odpovědním chováním logistických společností, jež se na bezpečnost mnohem více zaměřují.

To potvrzuje i Ondřej Stöhr, jednatel společnosti Conti RSC, největšího českého dopravce v silo cisternové dopravě. „Investice do bezpečnosti a modernizace provozu jsou pro nás velmi důležité. Zaměřujeme se na pravidelnou kontrolu technického stavu, obměnu vozového parku i kvalitu vzdělávání našich řidičů,“ uvádí. Logistické společnosti jsou velmi často pod drobnohledem ostatních řidičů a účastníků silničního provozu. Proto po svých zaměstnancích dodržování pravidel vyžadují. „Trestem nejsou jen policejní pokuty, ale i horší reputace, a s tím souvisejí rovněž obchodní vztahy. Kamiony jsou vždy označeny logem společnosti a porušování pravidel či nevhodné chování řidičů může firemní pověst výrazně poškodit,“ vysvětluje dopravní expert Roman Budský. V zahraničí je ve srovnání s Českou republikou tlak na vedení logistických společností od veřejnosti mnohem větší. Podle Budského je to u nás zapříčiněno především zakořeněno u nechutí v oznamování přestupků či nevhodného chování na silnicích orgánům veřejné správy.

Technický stav vozidel a bezpečnostní prvky výrazně ovlivňují bezpečnost.

Logistické a přepravní společnosti jsou neustále pod tlakem na zvyšování bezpečnosti provozu i snižování emisí. Proto přistupují k častější obměně vozového parku. „Někteří dopravci vozidla mění velmi často, po dvou, třech letech. Někteří jejich životnost využívají déle a vozidla si nechávají více jak tři roky,“ vysvětluje tiskový mluvčí sdružení Česmad Bohemia Martin Felix. Obměna vozového parku a důraz na technický stav je pro většinu logistických firem standardem. „Všechny naše vozy procházejí pravidelnými technickými kontrolami a zároveň každých šest let vozový park obměňujeme,“ potvrzuje Ondřej Stöhr. Mezi další povinnosti, které musejí logistické firmy splňovat, patří používání bezpečnostních prvků, například reflexních pásek pro značení návěsů, zpětného zrcátka nad čelním sklem detekujícího chodce před autem nebo žlutých nálepek upozorňujících na slepý úhel. „Pokud jde o bezpečnostní prvky, které nařizuje legislativa, naši dopravci se vždy bezodkladně přizpůsobí a svá vozidla jimi vybavují,“ říká Martin Felix. 

Dopravní expert Roman Budský však upozorňuje, že někteří dopravci technický stavvozidel či vybavení povinnými prvky zanedbávají. „Většinou se jedná o menší dopravníspolečnosti. Některá vozidla jsou v takovém stavu, že na silnici zkrátka nepatří,“ popisuježalostný stav vozidel Budský. Nejčastěji se podle něj jedná o špatný technický stavbrzdového systému, únik provozních kapalin, sjeté či poškozené pneumatiky a takénefunkční nebo špatná světla. Kontrolám nákladních vozidel se policisté pravidelněvěnují, nicméně Budský by uvítal jejich vyšší četnost

Inteligentní dopravní systémy pomáhají.

Ke zvýšené nehodovosti může přispět i únava řidičů. Pro zvýšení bezpečnosti se do zákona zakotvily povinné přestávky. Řidiči mají povinnost po 4 a půl hodině jízdy na 45 minut svůj kamion odstavit. „Bohužel se stává, že někteří řidiči logistických přepravců jsou nuceni tyto povinné přestávky ignorovat. Mnohdy je to z tlaku na dodržování časových oken nebo z finančních důvodů. Až 40 procent řidičů kamionů usedá za volant unavených. Statistiky nehod jsou však neúprosné. Jedna nepovedená jízda může trvale změnit život mnoha lidí,“ upozorňuje Roman Budský. 

S eliminací porušování těchto pravidel, zkvalitněním řízení společnosti a vyšším přehledem a kontrolou nad provozem asistují logistickým firmám inteligentní dopravní systémy. Vyhodnocují provozní parametry, a tím pomáhají minimalizovat rizika dopravních nehod. „Zavedením elektronického systému jsme si zajistili přesný přehled a kontrolu nad našimi vozidly v provozu, včetně technického stavu či dodržování povinných přestávek řidiči,“ upřesnil Ondřej Stöhr s tím, že aby vyhovoval jejich potřebám a požadavkům, firma se na vývoji elektronického systému přímo podílela. Podle Stöhra poskytuje nástroj rovněž přehled o jízdním stylu včetně spotřeby a opotřebení vozidla a lze díky němu efektivně snížit náklady na pohonné hmoty. Ty přitom v logistických společnostech činí 30 % celkových nákladů. 

Kontakt pro média:

Pavla Mudrochová
Account Director
LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil: +420 603 191 539
e-mail: mudrochova@lesensky.cz
www.lesensky.cz

Logo partnera