Cenník   Prihlásenie   Registrácia

Farebná schéma portálu: Ružová Modrá Červená Oranžová Zelená Hnedá

Tradičný eLearning v logistike už nestačí

Logistická a prepravná spoločnosť Gebrüder Weiss vytvorila pre svojich zamestnancov v seneckej pobočke nový spoločný priestor. Slúži nielen na oddych počas pracovnej doby, ale aj vzdelávanie formou e-learningových školení.    

„Na našom lokálnom  oddelení  ľudských zdrojov pripravujeme on-line školenia, ktoré sú odrazom firemných a zákazníckych procesov. V tejto zóne ich následne absolvuje každý zamestnanec pri nástupe do práce, a aj opakovane, kedykoľvek má pocit, že si chce svoje vedomosti osviežiť. Nových kolegov pri školeniach vždy sprevádzame, do vody ich hádžeme až potom,“ vysvetľuje Pavla Mackovčáková, zodpovedná za vedenie ľudských zdrojov.

Pre Mackovčákovú ako tvorcu školení je podstatné vedieť, či nový zamestnanec po zapracovaní  vidí veľké rozdiely medzi školením a reálnym procesom. Takáto forma výmeny je nevyhnutná, aby v GW zistili, či majú proces a školenie uchopené správne. Zmeny dokážu zapracovať za niekoľko minút, školenie je rýchlo aktualizované a opäť dostupné.

„eLearning je veľmi živý mechanizmus.  Školenia meníme podľa toho, ako sa menia procesy, a podľa toho pridávame aj nové školiace témy. Reagujeme na to, čo nám ukáže naša každodenná operatíva. Na Slovensku fungujeme už 25 rokov, takže je to prirodzený vývoj pre nás aj vo vzdelávaní,“ dopĺňa Mackovčáková.

  A ako to vlastne funguje v praxi? V oddychovej zóne sú umiestnené tablety, ku ktorým má prístup každý zamestnanec. HR oddelenie priraďuje školenia a zamestnanci si ich nájdu vo svojom profile. Školenia sú na jednej strane všeobecné, aby noví kolegovia vedeli, v akej firme pracujú. Mali by mať prehľad o histórii, o tom čo sa plánuje, a aké produkty sú aktuálne.  

„V závislosti od pracovnej pozície a typu skladu sú do školenia pretavené aj naše procesy. Krok po kroku učíme nových kolegov ako sa vykladajú a nakladajú vozidlá, ako prebieha vyskladňovanie a naskladňovanie tovaru pomocou skenera. Na záver školenia nájdu krátky test, kde si môžu vedomosti overiť. Týmto spôsobom predlžujeme čas adaptácie na nové pracovné prostredie. Chceme, aby sa u nás kolegovia cítili dobre, a prvých niekoľko hodín počas prvého pracovného dňa trávime spolu,“ upozorňuje Mackovčáková.

Školenia na tabletoch sú totiž prvým vstupom do vnútorných procesov firmy a produktov. Od nikoho sa neočakáva, že po absolvovaní jedného školenia na tablete si bude 100% istý ako postupovať. Preto sú v oboch skladoch umiestnené veľké televízory. Všetky školenia sú spracované aj ako video, ktoré beží celý deň, stačí sa len pristaviť a pozrieť si ho. Takýto spôsob učenia dokáže zabezpečiť, že všetci majú rovnaké informácie.  

Logo partnera